Austrasia – the Forgotten Merovingian Kingdom

While in Paris to see the exhibition on the Merovingian Times, remember to take a detour to Saint-Dizier to see the exhibition on Austrasia